GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

..Đang cập nhật

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

– – – * – – –

1. Chủ tịch HĐQT:

– Họ và tên: VÕ THƯƠNG

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Phó Chủ tịch HĐQT:

– Họ và tên: VÕ SƠN ANH

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

3. Thành viên HĐQT:

– Họ và tên: TRẦN KIM HUẤN

– Giới tính: Nữ

– Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Giám đốc:

– Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KHANH

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Giám đốc điều hành và kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh

– Ngày sinh:  25/11/1985

– Số điện thoại: 0971 176 344; 0943 466 070

– Mail: khanhbtcb@gmail.com

5. Phó Giám đốc:

– Họ và tên: VÕ THỊ BY VY

– Giới tính: Nữ

– Chức vụ: Phó Giám đốc

6. Quản đốc Xưởng:

– Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KHIÊM

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Quản đốc Xưởng.

– Ngày sinh:  25/03/1972.

– Số điện thoại: 0903 757 800

– Mail: hoangkhim@gmail.com

7. Trưởng phòng Kế toán:

– Họ và tên: NGUYỄN THỊ MẢNH

– Giới tính: Nữ.

– Chức vụ: Trưởng phòng.

– Ngày sinh: 09/08/1982

8. Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh:

– Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG KHANH

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Trưởng phòng (kiêm nhiệm)

– Ngày sinh:  25/11/1985

– Số điện thoại: 0971 176 344; 0943 466 070

– Mail: khanhbtcb@gmail.com

9. Kế toán Trưởng

– Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY TRANG

– Giới tính: Nữ

– Chức vụ: Kế toán Trưởng

– Ngày sinh: 28/04/1991

– Số điện thoại: 0964 033 504

– Mail: trangtran28041990@gmail.com

10. Trưởng bộ phận Kỹ thuật:

– Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Trưởng bộ phận

– Ngày sinh: 10/04/1980

– Số điện thoại: 0983 1080 04

– Mail: kienprodvt@gmail.com

11. Trưởng bộ phận Công nghệ:

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯƠNG

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Trưởng bộ phận

Ngày sinh:  29/06/1987

Số điện thoại: 0902 602 856

Mail: ngocphuongcntp@gmail.com

12. Phó Quản đốc sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN BẢO GIANG

Giới tính: Nam

Chức vụ: Phó quản đốc

Ngày sinh:  18/10/1974

Số điện thoại: 0903 306 036

Mail: giangnguyen201579@yahoo.com.vn

13. Phó phòng Nhân sự:

– Họ và tên: ĐOÀN CHIẾN THẮNG

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Phó phòng

14. Chủ tịch Công đoàn:

– Họ và tên: TRẦN VIỆT HÙNG

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn và kiêm nhiệm Tổng kho

Leave Comments

0983 1080 04
0983 1080 04