CHO THUÊ KHO BÃI

..Đang cập nhật

CHO THUÊ KHO BÃI

—*—

     – Để bảo quản chất luợng hàng hóa luôn ổn dịnh, Ðồng Việt Thành đã đầu tư hệ thống kho mát (nhiệt độ 20-23oC) hơn 30.000m2  và hơn 5.000m2 kho ở nhiệt độ thuờng. Kết hợp cùng dự án hệ thống kho đang xây dựng với tổng diện tích hơn 11 hécta. Tất cả đều nằm trong khuôn viên Công ty thuận tiện cho việc giám sát và quản lý.

 

Hình 1-1-3-4-0: Tổng quan nhà kho lạnh.

Hình 1-1-3-4-1: Kho lạnh.

Hình 1-1-3-4-2: Kho lạnh.

Hình 1-1-3-4-3: Kho lạnh.

Hình 1-1-3-4-4: Kho lạnh.

Hình 1-1-3-4-5: Kho lạnh.

Hình 1-1-3-4-6: Kho thường.

Leave Comments

0983 1080 04
0983 1080 04