CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH - CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM TRANG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Email: hotlinedvt@gmail.com

Hotline: 025 1352 6626 - 025 1286 0766

CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Ngày đăng: 16/02/2024 04:05 PM

1. Công ty TNHH TM Sơn Hy:

– Họ và tên người đại diện: VÕ THƯƠNG

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Cổ đông, Chủ tịch HĐQT

2. Công ty TNHH TM Sơn Khoa:

 (Hình)

– Họ và tên người đại diện: TRẦN KIM HUẤN

– Giới tính: Nữ

– Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT

3. Thành viên:

 (Hình)

– Họ và tên: VÕ SƠN ANH

– Giới tính: Nam

– Chức vụ: Cổ đông, Phó Chủ tịch HĐQT

Map
Zalo
Hotline