Đầu vào

Đang cập nhật...

ĐẦU VÀO GIA CÔNG SƠ CHẾ TÁCH CỌNG NLTL

    - Công đoạn nạp liệu và xử lý sơ bộ, phân loại lá, tách bó, lựa tạp vật:

Hệ thống nạp liệu liên động, đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên cần.

 

Hệ thống làm ẩm, phối trộn và tách bó triệt để bằng hơi nước.

 

Công đoạn tách bó và lựa triệt để lá không đạt chuẩn, tạp vật… bằng tay.

 

Hệ thống tự động tách lựa tạp vật, nilon, kim loại, cát đá… lẫn trong nguyên liệu.

Danh mục: